Eerste Coronabesmetting in Nederland

corona-besmetting

Bij een patiënt in Nederland is het nieuwe coronavirus (COVID-19) gevonden. Met labonderzoek is dit vandaag vastgesteld. De patiënt, die kort geleden in de regio Lombardije (Italië) is geweest, zit in isolatie. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst brengt contacten van deze patiënt in kaart door middel van contactonderzoek.

Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart wie er contact heeft gehad met de besmette patiënt. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Dit moeten ze melden aan het GGD. Ook moeten zij een melding maken van andere klachten die zij hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.

Symptomen van de ziekte zijn; koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. Zo zijn mensen die in risicolanden zijn geweest, geadviseerd de gezondheid goed in de gaten te houden. De risicolanden zijn op dit moment China, Zuid-Korea, maar ook in enkele gemeenten in Italië.
Iemand die de afgelopen 14 dagen in een verspreidingsgebied is geweest met koorts en luchtwegklachten, kan worden getest op COVID-19. De ziekte die wordt veroorzaakt door het virus met de naam SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2. Die test kan een arts ook aanvragen als voor iemand met deze klachten als hij of zij contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Bron: RIVM