Privacy policy

Persoonsgegevens
Om de pagina’s van WaarWebWinkelen.nl te bezoeken hoef je geen persoons- en of adresgegevens te verstrekken. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief wordt uiteraard om je e-mailadres gevraagd. Deze zal niet aan derden worden verstrekt.

Verwijzende pagina’s
Op de pagina’s van WaarWebWinkelen.nl staan verwijzingen naar andere websites. WaarWebWinkelen.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door de verantwoordelijken van deze afzonderlijke websites. Lees daarom op die websites de door hen opgestelde regels.

Wijzigingen
Voor zover het wettelijk toegestaan is heeft WaarWebWinkelen het recht de tekst bij deze Privacy policy te wijzigen en/of aan te vullen.

Aanvullende informatie:
ALGEMENE VOORWAARDEN
DISCLAIMER
– PRIVACY POLICY
INFORMATIE VOOR WEBWINKELS
PARTNERS